PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

TRYB DZIAŁANIA

TRYB DZIAŁANIA PWIK SP. Z O.O. W WOŁOMINIE PRZY UL. GRANICZNEJ 1

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie ze zezwoleniem udzielonym przez Zarząd Miasta Wołomin i w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.:
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz.747)
- ustawę z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229)
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2003/08/22 19:59:20
Redaktor: Administrator