PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

INNE, SPRAWY RÓŻNE

Informacje nie przedstawione w niniejszym Biuletynie, informacje publiczne, zainteresowani mogą uzyskać na stronie www.pwik.wolomin.pl lub na pisemny wniosek przesłany:
- drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
- faksem (0 22) 776-33-58
- pocztą elektroniczną: e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2003/08/22 20:35:35
Redaktor: Administrator