PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
- rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
- rejestr wydawanych warunków technicznych i uzgodnień
- rejestr zgody na wykonanie przyłączy wod.-kan.
- rejestr ofert przetargowych
- rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
- rejestr odczytów stanów wodomierzy
- ewidencja zapłat należności

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w w.w. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2003/08/22 20:15:37
Redaktor: Administrator