PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

Przetargi

UWAGA
Ogłoszenia, przetargi oraz informacje dotyczące "Funduszu Spójności" znajdują się w zakładce - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI.


PRZETARG NA:


Wynik przetargu na: Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie  więcej >


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg na: Remont kanału sanitarnego metodą bezwykopową w technologii ciasno pasowanej w ul. Partyzantów w Wołominie oraz wykonanie napraw punktowych kanałów sanitarnych w ul. Lipińskiej i w Al. Niepodległości w Wołominie.  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_renowacja_kanalu.pdf
       opinia_techniczna_wolomin_ul._partyzantow.pdf
       mapa_1.pdf
       mapa_2.pdf
       mapa_3.pdf
       mapa_4.pdf
       mapa_5.pdf
       mapa_6.pdf


Dot: przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie  więcej >
Pliki do pobrania:
       dodatek_nr_2_do_siwz.pdf
       pytania_i_odpowiedzi_do_przetargu.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: "Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie".  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_dostawa_energii.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na:  więcej >
Pliki do pobrania:
       remont_rurociagu.pdf
       rysunek.pdf


Dot; Przetargu na Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Witosa w Czarnej i w ul. Boryny w Helenowie.  więcej >
Pliki do pobrania:
       armatura_wodociagowa.pdf
       pytania_i_odpowiedzi_do_przetargu.pdf
       budowa_wodociagu_ul._boryny_str.1.jpg
       budowa_wodociagu_ul._witosa.jpg
       rys.2_b.jpg
       rys.5_b.jpg
       rys._1.jpg
       rys._1_b.jpg
       rys._3_b.jpg
       rys._4_b.jpg
       str.2_.jpg
       str.3_b.jpg
       str2_b.jpg
       str._3_.jpg


Wynik przetargu na: Zmianę konstrukcji dachu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Lipińska wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zestawienie_ofert.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: "Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołomin, Ossów, Leśniakowizna, Turów, Nowe Lipiny, Duczki, Lipinki, Zagosciniec. Zamówienie realizowane jest w ramach programu"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz___53_przylacza.pdf
       lista_53_sztuk_przylaczy.pdf
       duczki.zip
       lesniakowizna.zip
       lipiny_nowe.zip
       ossow.zip
       turow.zip
       zagosciniec_i_lipinki.zip
       wolomin.zip


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Witosa w Czarnej i w ul. Boryny w Helenowie.  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_boryny__witosa.pdf
       przedmiar.pdf
       decyzja_nr_398p2011.pdf
       decyzja_nr_1330p2011.pdf
       decyzja_nr_3962011.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zmianę Konstrukcji dachu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Lipińska wraz z ociepleniem budynku i wymianą stolarki okiennej"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_str_1.pdf
       siwz_calosc.pdf
       zalacznik_nr_3___decyzja.pdf
       zalacznik_nr_4___przedmiar.pdf


Wynik przetargu na: Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga i rzece Długa.  więcej >


Zmiana treści specyfikacji w przetargu na: "Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga i rzece Długa".Zamawiający zmienił Formularz ofertowy oraz paragraf 3 Umowy, oba załączniki nie odpowiadały założeniom Specyfikacji technicznej.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zmiana_specyfikacji_rzeka_czarna_struga_i_rzeka_dluga.pdf


Przetarg na: "Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga i rzece Długa"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_konserwacja_czarna_struga_2012.pdf
       siwz_konserwacja_czarna_struga_2012_strona_nr_1.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_modernizacja_sieci_1.zip
       siwz_modernizacja_sieci_2.zip
       siwz_zalaczniki_modernizacja_sieci_wodociagowej.zip


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: "Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_armatura_wod_1.zip
       siwz_armatura_wod_2.zip


Rozstrzygnięcie przetargu na "Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie"  więcej >


Wynik przetargu na: „Dostawę polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków Krym„  więcej >


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie „  więcej >
Pliki do pobrania:
       pytania.zip


Przetarg na: "Dostawę polielktrolitu do odwadniania osadu nadmiernego"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_polielektrolit_2007.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:  więcej >
Pliki do pobrania:
       zalacz.zip


Wynik przetargu na: „Wywóz i zagospodarowanie osadu nadmiernego z Oczyszczalni Ścieków Krym w Wołominie”.  więcej >


Dot; przetargu na dostawę polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu dla Oczyszczalni Ścieków Krym  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_techniczna_14.12.2011.doc


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ogłasza przetarg na: Wywóz i zagospodarowanie osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków Krym w Wołominie.  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_1_strona.pdf
       osad_siwz_2011.pdf
       dodatek_nr_7_do_siwz___wyniki_badan.pdf


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. ogłasza przetarg na: Dostawę polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków Krym.  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_strona_1.pdf
       siwz_dostawa_polielektrolitu_2011.pdf


Wyniki przetargu na: „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek zlokalizowanych przy ul. Gdyńskiej w Wołominie na odc. od ul. Sasina do ul. Republikańskiej oraz na odc. od ul. Błońskiej do ul. Sławkowskiej”  więcej >


Unieważnienie przetargu na: Zmianę konstrukcji dachu w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody „Lipińska” w Wołominie  więcej >


Dot. Przetargu na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek zlokalizowanych przy ul. Gdyńskiej w Wołominie na odc. od ul. Sasina do ul. republikańskiej oraz na odc. od ul. Błońskiej do ul. Sławkowskiej w Wołominie”  więcej >


Wyniki przetargu na: „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie oraz w ul. Mazowieckiej w Cięciwie wraz z odgałęzieniami do granic działek zlokalizowanych wzdłuż ww. sieci”  więcej >


Wyniki przetargu na: „Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego w ul. Zaułek, w drodze dojazdowej do ul. Zaułek w Duczkach i w ul. Bukowej w Majdanie”  więcej >


Unieważnienie przetargu na: „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie”.  więcej >


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Zmianę konstrukcji dachu w budynku technologicznym stacji uzdatniania wody „Lipińska” w Wołominie”  więcej >
Pliki do pobrania:
       przedmiar___zmiana_konstrukcji_dachu.pdf
       zalaczniki_dach.zip


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek zlokalizowanych przy ul. Gdyńskiej w Wołominie na odc. od ul. Sasina do ul. Republikańskiej oraz na odc. od ul. Błońskiej do ul. Sławkowskiej w Wołominie”  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_siec_wod_kan_gdynska_wolomin.pdf
       przedmiar___wodociag_ul._gdynska.pdf
       przedmiar___kanalizacja_ul._gdynska.pdf
       przetarg_gdynska_1_czesc_p.zip
       przetarg_gdynska_2_czesc.zip


Pytania i odpowiedzi dot. pretargu na Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie” Nr DI/3/2011  więcej >
Pliki do pobrania:
       pytanie_odpowiedz_2_di_3_11.pdf
       pytanie_odpowiedz_di_3_11.pdf


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego w ul. Zaułek, drodze dojazdowej do ul. zaułek w Duczkach i w ul. Bukowej w Majdanie gm. Wołomin” Nr DI/2/2011  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_wod.bezwykop._zaulek_bukowa_gm.wolomin_zmiana_siwz.pdf


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie” Nr DI/3/2011  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_kraking_k_k_c_d_wolomin_zmiana.pdf


Przetarg na: Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego w ul. Zaułek, drodze dojazdowej do ul. Zaułek w Duczkach i w ul. Bukowej w Majdanie gm. Wołomin  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_przewiert_zaulek.pdf


Przetarg na: Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie  więcej >
Pliki do pobrania:
       zalaczniki_modernizacja.zip


Przetarg na: Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie oraz w ul. Mazowieckiej w Cięciwie wraz z odgałęzieniami do granic działek zlokalizowanych wzdłuż ww. sieci gm. Wołomin  więcej >
Pliki do pobrania:
       zalaczniki_wyszynskiego.zip


Wynik przetargu na dostawę koagulantu do defosfatacji ścieków w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego.  więcej >


Wynik przetargu na dostawę wapna palonego, mielonego, luzem w formie sypkiej.  więcej >


Przetarg na:"Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków KRYM w Wołominie"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_200711.pdf
       badania_osad_2007.pdf


Przetarg na: "Dostawę polielktrolitu do odwadniania osadu nadmiernego"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_polielektrolit_2007.pdf


Przetarg na: "Dostawę koagulantu do defosfatacji ścieków w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego"  więcej >
Pliki do pobrania:
       siwz_koagulant_2007.pdf


Przetarg na: "Dostawę wapna palonego, mielonego luzem w formie sypkiej"  więcej >
Pliki do pobrania:
       wapno_siwz_2007.pdf


"Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni ,,Gryczana"" dla Projektu "Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.-2005/PL/16/C/PE/005  więcej >
Pliki do pobrania:
       simap_bartekwa_2007_006159_f1_pl.pdf


Zawiadomienie z dn.11/12/2006r.  więcej >
Pliki do pobrania:
       1zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_11_12.doc


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot. Przetargu nieograniczonego na Pełnienie roli Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji: Projektu Grupowego Funduszu Spójności 2005/PL/16/C/PE/005 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” – wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pok.doc


Dot. SIWZ na Pełnienie roli Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji: Projektu grupowego Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zapytanie_3_do_siwz__z_dnia_10.10._2006_r..doc


Przetarg na Pełnienie roli Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji: Projektu Grupowego Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 -Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka- wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zapytanie_2_do_siwz_z_dnia_5.10.2006.doc
       zapytanie_do_siwz__z_dnia_27_wrzesnia_2006_r.doc
       pok.pdf
       pok_tom_i_ostateczny.doc
       ii_czesc_siwz_ostateczna_.doc
       pok_tom_iii_ostateczny.doc


„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Księżycowej w Zagościńcu.”  więcej >


„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w granicach przebudowy skrzyżowania ulicy Wileńskiej i Sikorskiego w Wołominie.”  więcej >


Przbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kościelnej na odcinku od ul. Mickiewicza do Legionów w Wołominie. L całkowite = 224,0 315 PVC-U  więcej >
Pliki do pobrania:
       przebudowa_sieci_kd_koscielna.pdf


Dot. SIWZ na Pełnienie roli Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację (POK) realizacji: Projektu grupowego Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zapytanie_3_do_siwz__z_dnia_10.10._2006_r..doc


Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową w ul. Kościelnej w Wołominie L całkowite 224,0 mb  więcej >
Pliki do pobrania:
       remont_sieic_wod_koscielna.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Pełnienie roli Inżyniera dla kontraktów na roboty nr 1 i nr 2 realizowanych w ramach Projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”, w ramach Funduszu Spójności, Decyzja KE Nr 2005/PL/16/C/PE/005.  więcej >
Pliki do pobrania:
       ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


Budowę magistrali wodociągowej na terenie SUW Graniczna. L całkowite = 103,0 mb DN 500  więcej >


Budowę sieci wodociągowej w Bez Nazwy I, II i III w Leśniakowiźnie. L całkowite = 462,5 mb Ф 90 PE  więcej >


Dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu nadmiernego  więcej >


Dostawę koagulantu do defosfatacji ścieków w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego lub chlorosiarczanu żelaza  więcej >


„Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową w Al. Armii Krajowej w Wołominie”. L = 410,00 mb  więcej >


Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków KRYM w Wołominie  więcej >


„Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową w Al. Armii Krajowej w Wołominie”. L = 410,00 mb  więcej >


Intensyfikację napowietrzania komory biostabilizacji w reaktorze BIOMIX  więcej >


Dostawę wapna palonego mielonego luzem w formie sypkiej  więcej >


Zapytanie ofertowe - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalincji Sp. z o.o. z siedibą w Wolominie ul. Graniczna 1. prosi o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem na dostawę usług niezbędnych do zainstalowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie oprogramowania oraz opiekę nad wdrożonym oprogramowaniem i jego pielęgnację i aktualizację przez dostawcę oprogramowania.  więcej >
Pliki do pobrania:
       zapofer20050906.pdf
       zalacznikzapofer20050906.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach konkursu ofert  więcej >


Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (PCV) w ul. Kościelnej w Wołominie.  więcej >


Budowę sieci wodociągowej – przejście pod torami PKP w Duczkach.  więcej >


Budowę sieci wodociągowej – przejście pod torami PKP w Duczkach.  więcej >


Modernizację stawów oczyszczalni ścieków KRYM i odprowadzania ścieków do rzeki Czarna Struga - Etap I  więcej >


Budowę sieci wodociągowej w Duczkach Etap II  więcej >


Budowę sieci wodociągowej w ulicach Witosa Czarnieckiego, Gościniec, Kochanowskiego, Nauczycielskiej i Dobrej w Czarnej, gm. Wołomin  więcej >


Wynik przetargu na: Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga i rzece Długa.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2012/07/18 07:51:45
Redaktor: Administrator