PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

JEDNOSTKA I JEJ ORGANIZACJA

STATUS PRAWNY Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej, Spółka prawa handlowego, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002980STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Własność komunalna – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy WołominORGANIZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Władzami spółki są : - Zgromadzenie Wspólników - Rada Nadzorcza - Zarząd Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie: - poboru i uzdatniania wody - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - Odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczanie ścieków - utrzymywanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych oraz pozostała działalność związana z odprowadzaniem ścieków - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych, wodnych i kanalizacyjnych - działalność w zakresie projektowania budowlanego związanego z podłączeniem do sieci wod-kan. - analizy techniczne: wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wodyPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. działa na terenie Wołomina oraz pobliskich miejscowości tj. Kobyłka, Zagościniec, Duczki, Grabie Stare, Grabie Nowe, Mostówka, Lipinki, Lipiny Stare oraz Lipiny Nowe.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2015/11/04 07:33:26
Redaktor: Administrator