PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

szukaj >

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Kontrakt 2005/PL/16/C/PE/005.02.-"Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w Wołominie"  więcej >
Pliki do pobrania:
       ogloszenie_przetargu_na_sieci_07.06.2007.pdf
       strony_tytulowe.zip
       tom1_idw.pdf
       zalaczniki_tom1.zip
       tom2kont1.pdf
       tom3cz1_pfu.pdf
       tom3cz2pfu.pdf
       pdfsiwz.zip
       odpowiedz_1_na_zapytania_siec.pdf
       odpowiedz_2_na_zapytania_siec.pdf
       odpowiedz3.pdf
       odpowiedz_1_na_zapytania_05.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_2_na_zapytania_05.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_3_na_zapytania_05.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_4_na_zapytania_05.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_5_na_zapytanie_06.07.2007_sieci.pdf
       odpowiedz_1_z_dnia_10.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_2_z_dnia_10.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_3_z_dnia_10.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_4_z_dnia_10.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_5_z_dnia_10.07.2007_siec.pdf
       sprostowanie_do_ogloszenia_dla_kontraktu_nr_2_rozbudowa_sieci_zewnetrznej_wodno___kanalizacyjnej_w_wolominie.pdf
       odpowiedz_1_na_zapytania_11.07.2007_sieci.pdf
       __odpowiedzi_na_zapytania_13.07.2007.pdf
       odpowiedz_1_z_dnia_16.07.2007_siec.pdf
       odpowiedz_z_dnia_20_1_.07.2007_sieci.pdf
       odpowiedzi_na_zapytania_24.07.2007_siec.pdf
       rozstrzygniecie_siec.pdf
       0824_simap2_ogloszenie.pdf
       0824_dokumentacja_siwz.zip
       0824_zalaczniki_idw.zip
       zalaczniki_tomiii.zip
       odpowiedz_siec_06.09.2007.pdf


"Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja pompowni ,,Gryczana"" dla Projektu "Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.-2005/PL/16/C/PE/005  więcej >
Pliki do pobrania:
       ogloszenie_o_zamowieniu_simap.pdf
       specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_publicznego_siwz_pl_c_pe_005.01.zip
       odpowiedzi_03_07_2007.pdf
       odpowiedz_1_na_zapytania_05.07.2007_oczyszczalnia.pdf
       __kontrakt_nr_1_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf
       odpowiedzi_na_zapytania_13.07.2007_sieci.pdf
       odpowiedz1_z_dnia_18.07.2007_oczyszczalnia.pdf
       odpowiedz_z_dnia_20_1_.07.2007_oczyszczalnia.pdf
       odpowiedzi_na_pytania_23_07_07_oczyszczalnia.pdf
       rozstrzygniecie_przetargu.pdf
       protest.pdf
       przystapienie_do_protestu.pdf
       odrzucenie_protestu.pdf


WSTĘPNE OGŁOSZENIA INFORMACYJNE  więcej >
Pliki do pobrania:
       sf1_wstepne_ogloszenie_informacyjne_oczyszczalnia.doc
       sf1_wstepne_ogloszenie_informacyjne_sieci.doc


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POK 2007-01-17  więcej >


INFORMACJA OGÓLNA  więcej >


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  więcej >
Pliki do pobrania:
       zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu.doc


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Pełnienie roli Inżyniera dla kontraktów na roboty nr 1 i nr 2 realizowanych w ramach Projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”, w ramach Funduszu Spójności, Decyzja KE Nr 2005/PL/16/C/PE/005.  więcej >
Pliki do pobrania:
       ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
       ogloszenie_ik_2007_071434_f05_pl.pdf
       wniosek_dopuszczenie_ik.pdf


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKI - ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka” BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA 05-230 KOBYŁKA UL. WOŁOMIŃSKA 1  więcej >


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKI Z 29.08.2005 - ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka”  więcej >


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA o czynnościach związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” z DNIA 26.08.2005 r.  więcej >


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA o czynnościach związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” z DNIA 31.08.2005 r.  więcej >


INFORMACJA OGÓLNA  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Agata Piechocka

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2007/04/06 14:16:04
Redaktor: Administrator